Przesiewowe badanie słuchu i wzroku

Prowadzący

Specjaliści Poradni

Dla kogo? Dzieci ze szkoły podstawowej
Termin realizacji Cały rok

Cele ogólne

  • Możliwość wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku.