Prowadzące – Ewa Kreft, Monika Pruszkowska, Sylwia Stachowicz

Dla kogo? – dzieci od 2 do 3 roku życia

Termin realizacji – cały rok szkolny. 10-12 spotkań w środy, godz. 9.00 – 11.00

Cele ogólne

  • stymulowanie rozwoju ruchowego dziecka,
  • rozwój zasobu słownictwa czynnego i biernego,
  • podnoszenie sprawności komunikacyjnej dziecka,
  • pogłębianie relacji między rodzicem a dzieckiem,
  • wspieranie rodzica w procesie wychowawczym dziecka.