Dnia 29 listopada 2021r. na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 9 w Warszawie rozpoczęła działalność Sieć Wspomagania dla Logopedów Przedszkolnych. Sieć dedykowana jest logopedom pracującym w przedszkolach na terenie dzielnicy Ochota m. st. Warszawy.

Celem sieci jest integracja naszego środowiska logopedycznego oraz wspomaganie  uczestników sieci w rozwoju i awansie zawodowym poprzez wzajemne dzielenie się doświadczeniami, wiedzą merytoryczną, szukanie wspólnych rozwiązań w trudnych sytuacjach zawodowych, rozwijanie warsztatu pracy, pogłębianie wiedzy dot. rozwoju dziecka, w tym rozwoju mowy, jego zaburzeń, diagnozy i możliwości terapeutycznych w tym zakresie.

Zapraszamy logopedów zatrudnionych w przedszkolach na terenie dzielnicy Ochota m. st. Warszawy do udziału w kolejnych spotkaniach sieci na terenie naszej placówki. 

Osoby zainteresowane dołączeniem do sieci proszone są o kontakt telefoniczny (22 822 28 87) lub mailowy (bpondo@poradnia9.waw.pl) z prowadzącą sieć z ramienia poradni p. Barbarą Pondo.