Socjoterapia

Prowadzące  –  Jolanta Stawińska (zajęcia z dziećmi) oraz Magdalena Łabuś-Brzezińska (zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców dzieci z klas IV-V).

Dla kogo? – Dzieci klas II-III oraz IV-V (dwie grupy) szkół podstawowych; równoległe zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców dzieci z klas IV-V.

Termin realizacji – 10 spotkań grupy w każdym semestrze roku szkolnego dla każdej grupy.

Cele ogólne

  • Poprawa funkcjonowania dziecka w środowisku rodzinnym i szkolnym.
  • Pokazanie postaw wychowawczych, które wspierają budowanie prawidłowych relacji z dzieckiem i wpływają na poprawę zachowania.


Umów się na pierwszą wizytę