Socjoterapia

Prowadzące  –  Jolanta Stawińska (zajęcia z dziećmi) oraz Magdalena Łabuś-Brzezińska (zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców).

Dla kogo? – Dzieci klas II-III oraz IV-V (dwie grupy) szkół podstawowych; równoległe zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców.

Termin realizacji – 10 spotkań grupy w każdym semestrze roku szkolnego dla każdej grupy. Zajęcia będą prowadzone w środy:
kl. IV-V w godz. 17.30-19.00 / równoległe zajęcia dla Rodziców;
kl. II-III w godz. 15.30-17.00 / równoległe zajęcia dla Rodziców.

Cele ogólne

  • Poprawa funkcjonowania dziecka w środowisku rodzinnym i szkolnym.
  • Pokazanie postaw wychowawczych, które wspierają budowanie prawidłowych relacji z dzieckiem i wpływają na poprawę zachowania.


Umów się na pierwszą wizytę