Terapia logopedyczna
Prowadzące Logopedzi Poradni
Dla kogo? Dla dzieci i młodzieży
Termin realizacji Cały rok

Cele ogólne

  • Konsultacje logopedyczne dla dzieci i młodzieży.
  • Diagnoza logopedyczna różnych zaburzeń mowy i języka.
  • Konsultacje dla logopedów, nauczycieli, pedagogów i studentów.
  • Indywidualna terapia logopedyczna.

Przyjmujemy dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół na terenie Ochoty oraz dzieci w wieku 2-4 lat nieuczęszczające do przedszkola.