Prowadzące – Katarzyna Urbaniak-Głąb i Lidia Pawelec

Dla kogo?  – Grupa dla uczniów klas VIII oraz grupa dla uczniów klas maturalnych.

Termin realizacji – 4 grudnia 2021 r., godz. 9-11 spotkanie z młodzieżą z klas maturalnych;  12 marca 2022 r., godz. 9-11 spotkanie z młodzieżą z klas VIII.

Cele ogólne

  • zapoznanie uczestników ze zjawiskiem stresu, w tym stresu przedegzaminacyjnego,
  • poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem, tak by nie wpłynął dezorganizująco na egzamin.