Prowadząca – Jolanta Strzałkowska

Dla kogo? – uczniowie z klas IV – VI

Termin realizacji – cały rok szkolny. Zajęcia będą się odbywały raz w tygodniu

Cele ogólne

  • rozwijanie zainteresowań uczniów ortografią,
  • opanowanie zasad ortograficznych i wdrażanie do właściwego stosowania ich w praktyce,
  • utrwalanie materiału ortograficznego poprzez mnemotechniki, ćwiczenia, gry i zabawy dydaktyczne,
  • kształcenie spostrzegawczości ortograficznej zmierzającej do zauważania błędu w zapisie,
  • wskazanie uczniom jak efektywnie wykorzystywać współczesną technologię informatyczną do utrwalania zasad pisowni ortograficznej.