Wspieranie dzieci uzdolnionych

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 9 dla szkół aplikujących do programu wspierania uzdolnionych WARS i SAWA

 • Diagnoza psychologiczna /pedagogiczna wytypowanych uczniów zgłoszonych przez rodziców lub szkołę (za zgodą rodziców).
 • Opinia do indywidualnego toku lub programu nauczania.
 • Indywidualne konsultacje dla nauczycieli i liderów szkolnego zespołu wspierania uzdolnionych.
 • Konsultacje dla rodziców.
 • Systematyczna współpraca poradni z liderami szkolnego zespołu wspierania uzdolnionych.
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i nauczycieli.

Bibliografia dla rodziców i nauczycieli
 1. Adamek I., Rozwiązywanie problemów przez dzieci, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1998.
 2. Bates J., Munday S., Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane, Liber Warszawa 2005.
 3. Bowkett S., Wyobraź sobie, że…, WSiP,  Warszawa 2000.
 4. Eby J. W., Smutny J.F., Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży, WSiP, Warszawa 1998.
 5. Edward de Bono, Umysł kreatywny-ćwiczenia, Studio EMKA.
 6. Dyrda B., Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć jako niepowodzenia szkolne uczniów zdolnych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000.
 7. Giza T., Pedagogika twórczości w pracy nauczycielskiej, WSP, Kielce 1998. 
 8. Gloton R., Cero C., Twórcza aktywność dziecka, WSiP, Warszawa 1986
 9. Gozdek-Michaelis K., Rozwiń swój genialny umysł.
 10.  Kłosińska T., Droga do twórczości. Wdrażanie technik Celestyna Freineta, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1998.
 11. Landau E., Twoje dziecko jest zdolne, PAX, Warszawa 2003.
 12. Lewis D., Jak wychować zdolne dziecko, PZWL, Warszawa 1998.
 13. Limont W. (red.), Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004.
 14. Limont W., Cieślikowska J., Dreszer J. (red.), Zdolności, talent, twórczość, t. I i II, Wyd. Naukowe, Toruń 2008.
 15. Lipnicka B., Kształtowanie zdolności i talentu dziecka, Wyd. Barbara, Kraków 2000.
 16. Maksymowska E., Dziecko zdolne w twojej klasie, Poradnik dla nauczyciela, sierpień 2001 (Świat ucznia, K 3.3)
 17. Maksymowska E.,  Wojna A. Program wspierania rozwoju, Remedium, styczeń 1998. 
 18. Maksymowska E., Wojna A. Program wspierania rozwoju — założenia i realizacja, Nowiny Psychologiczne 2 1993. 
 19. Partyka M., Dzieci zdolne, CMPPP, Warszawa 2000.
 20. Partyka M. (red.), Modele opieki nad dzieckiem zdolnym, CMPPP, Warszawa 2000.
 21. Partyka M., Zdolni, utalentowani, twórczy, CMPPP, Warszawa 1998.
 22. Paszowski M., Odkryj w sobie kreatywność, Difin, Warszawa 2008. 
 23. Popek S. (red.), Aktywność twórcza dzieci i młodzieży, WSiP, Warszawa 1988.
 24. Popek S. (red.), Twórczość artystyczna w wychowaniu dzieci i młodzieży, WSiP, Warszawa 1985.
 25. Puślecki W., Wspieranie elementarnych zdolności twórczych uczniów, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1998.
 26. Rimm S. D., Bariery szkolnej kariery, WSiP, Warszawa 1994. 
 27. Rimm S. D., Dlaczego zdolne dzieci nie radzą sobie w szkole, Wydawnictwo Moderski i S-ka, CMPPP, Warszawa 2000. 
 28. Sękowski A. E., Osiągnięcia uczniów zdolnych, Towarzystwo naukowe KUL, Lublin 2001. 
 29. Szmidt K. (red.), Lekcje twórczości. Porządek i przygoda, WSiP, Warszawa 1998. 
 30. Szmidt K. (red.), Lekcje twórczości. Żywioły dla kl. I i II, WSiP, Warszawa 1999.
 31. Young C., Rozwijamy umiejętności dziecka przez zabawę, I t. Wiek przedszkolny, II t. Niemowlęta i maluchy, Publicat S.A. 
 32. Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych I t. Zdolności i stymulowanie ich rozwoju, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005