Jubileusz 60-lecia Poradni

„Jubileusz 60-lecia Poradni na Radomskiej przeszedł właśnie do historii”. Tymi słowami pani Dyrektor – Magdalena Łabuś-Brzezińska zakończyła w dniu 7 listopada 2019 r. jubileuszową Konferencję „Człowiek niedoskonały we współczesnym świecie – jego siła i potencjał”.

Zacznijmy jednak od początku. Przygotowania do uroczystości trwały wiele miesięcy, przy ogromnym zaangażowaniu zespołu pracowników, nad którym wytrwale czuwały nasze koleżanki: Krystyna Poręba i Renata Głowińska. Jubileusz objęła honorowym patronatem pani Katarzyna Łęgiewicz – Burmistrz Dzielnicy Ochota.

Znamienici goście i pracownicy Poradni zebrali się w sali widowiskowej w budynku przy ulicy Radomskiej. Na ekranie można było śledzić prezentację ukazującą osiągnięcia naszej Placówki na przestrzeni minionych lat. Prowadzenie uroczystości powierzono naszej koleżance Mirosławie Skowrońskiej, która znakomicie wywiązała się z roli konferansjera.

Po serdecznym powitaniu przybyłych gości, przekazała głos pani Dyrektor Magdalenie Łabuś-Brzezińskiej. Wygłosiła ona słowo wstępne, podkreślając dokonania Poradni w ciągu ostatnich 10 lat, jakie minęły od Jubileuszu 50-lecia. Następnie wręczyła Nagrody Dyrektora: swej zastępczyni pani Mai Maciejewskiej-Jesionek, 9 pracownikom merytorycznym z wieloletnim stażem pracy, a także pracownikom administracji i obsługi, którzy sumiennie wspierają działalność Poradni. Słowo-wspomnienie wypowiedziała pani Elżbieta Dajek, która przepracowała w Poradni na Radomskiej 46 lat. Podkreśliła, że wiele koleżanek poświęciło pracy w tej Placówce całe życie zawodowe. Pani Burmistrz w swoim wystąpieniu nawiązała do działalności Poradni oraz do tematyki Konferencji. Po jej wystąpieniu zostały wręczone Nagrody Burmistrza Dzielnicy Ochota: naszej pani Dyrektor oraz koleżance Hannie Piwowarskiej-Krukowskiej. Do gratulacji dołączyła się pani Ewa Kacprzak-Szymańska – zastępca Burmistrza Dzielnicy Ochota oraz pan Krzysztof Grochowski – Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania. Poradnia otrzymała od pani Burmistrz duże wsparcie finansowe z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne; wsparcie finansowe na ten sam cel przekazała w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy pani Agata Opala – główny specjalista w Biurze Edukacji.

Gratulacje i życzenia na ręce Dyrektora Poradni składało wiele osób, m.in., przedstawiciele Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Ochota, dyrektorzy warszawskich poradni, którzy traktują placówkę na Radomskiej, jak swoją „starsza siostrę”, współpracujący z nami od lat ks. Marcin Chrzęszczyk – Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów i czuwająca nad szkołą pani Dyrektor Małgorzata Stankiewicz, a także Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Dzielnicy Ochota i Włochy – Elżbieta Świechowska.

Pani Dyrektor odczytała list gratulacyjny od pani Doroty Skrzypek – Wicekuratora Oświaty m.st. Warszawy. Wśród naszych znamienitych gości na sali znalazły się również panie: Kinga Wiśniewska – Naczelnik Wydziału Kultury, Dorota Uszyńska i Elżbieta Kwiatkowska z ochockiego Wydziału Oświaty i Wychowania, ks. Prałat Henryk Bartuszek – Proboszcz Parafii św. Jakuba, Tomasz Kulik – zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej, Elżbieta Podkońska – wieloletni Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania, pani Stefania Karolak, która przez ponad 20 lat, do roku 2008, była naszym Dyrektorem i pan Grzegorz Wysocki – przedstawiciel lokalnych mediów.

Zgodnie z programem, Konferencję rozpoczęła nasza koleżanka, doktor nauk humanistycznych, psychoterapeuta Tania Nikiel, niezwykle inspirującym wykładem „Rozwój – wychowanie – psychoterapia. O sztuce bycia obecnym”. W swoim wystąpieniu przytoczyła wyniki wielu badań naukowych dotyczących dzieci i młodzieży. Zwróciła uwagę, że pogłębiają się różnice pokoleniowe, a wśród młodych ludzi narasta poczucie samotności i opuszczenia, rośnie również liczba depresji i prób samobójczych. Dojrzałość nie kojarzy się już z mądrością, a niedoskonałość jest faktem i koniecznością zarazem. Drugi wykład wygłosił pan Luis Alarcon Arias – psychoterapeuta z 35-letnim stażem, założyciel pierwszego w Polsce Ośrodka Profilaktyki, Edukacji i Terapii „PETRA” dla osób z problemami alkoholowymi, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Skupił się on na dwóch podstawowych strategiach pomagania. Podkreślił, że współpraca jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia sukcesu w każdej sytuacji społecznej. Na koniec przytoczył myśl Sokratesa: „Kluczem zmiany jest to, by skupić całą swą energię nie na walce z tym, co stare, ale na budowaniu tego, co nowe”.

Po tym wstąpieniu była przerwa na kawę. A do kawy wiele smakołyków, żeby się posilić i słodkie pyszności, zwłaszcza deser bezowy, do którego ustawiła się kolejka. Po takiej uczcie trudno było ponownie zachęcić słuchaczy do wysiłku umysłowego. Jednak pani Urszula Grodzka – Dyrektor Centrum Dialogu Motywującego i Psychoterapii, przedstawiając główne założenia dialogu motywującego, szybko zmobilizowała uczestników konferencji do aktywnego słuchania interesującej prezentacji. Prelegentka podkreśliła, że w komunikacji niezwykle ważna jest współpraca i osobista motywacja do podjęcia zmiany. Rodzice powinni dowartościowywać swoje dzieci (w USA czyni to 85% rodziców, w Polsce zaledwie ok. 15%). Prof. dr hab. Ewa Pisula, Kierownik Katedry Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji Uniwersytetu Warszawskiego wygłosiła wykład „Autyzm znany i mniej znany”. Odwołała się do historii autyzmu i pionierskich prac Leo Kannera. Przedstawiła autyzm jako przejaw różnic neurologicznych. Poleciła będącą jeszcze w druku książkę Jacka Błeszyńskiego „Co osoby z autyzmem chcą nam powiedzieć. Raport z badań”.

Na koniec Konferencji wykład „Jak zaburzenia psychiczne wpływają na funkcjonowanie dzieci i młodzieży” zaprezentował prof. dr hab. med. Tomasz Wolańczyk, neurolog, specjalista z dziedziny psychiatrii dzieci i młodzieży, który obecnie kieruje Kliniką Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zwrócił on uwagę na ważny fakt, iż do lat 80. ubiegłego stulecia o zaburzeniu psychicznym świadczyły objawy, obecnie – funkcjonowanie pacjenta. Prof. Wolańczyk zaszczycił nas swoją obecnością już na kolejnym jubileuszu, bowiem był także na 50-leciu Poradni.

Na zakończenie uroczystości głos zabrała wieloletnia Dyrektor Poradni pani Stefania Karolak. Ze wzruszeniem wspomniała dawną działalność naszej Placówki i podkreśliła, jak ważne jest, aby ludzie tu pracujący zawsze tworzyli zgrany zespół.

 

Pani Dyrektor Magdalena Łabuś-Brzezińska podziękowała zebranym za przybycie na naszą Konferencję, za wszystkie gratulacje, życzenia i podarunki. Raz jeszcze podkreśliła, jak ogromną pracę wykonał zespół odpowiedzialny za organizację 60-lecia Poradni (Krystyna Poręba, Renata Głowińska, Mirosława Skowrońska, Jolanta Stawińska, Anna Gendek, Beata Blicharska, Monika Szewczuk oraz Sławomir Urmański). Podziękowała także panu Romanowi Marciniakowi – dyrektorowi Zespołu Szkół nr 26 i uczniom, za pomoc w przygotowaniu pakietów podarunkowych dla gości Konferencji. Słowa uznania należą się również wychowankom Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów, którzy z zaangażowaniem pomagali w przygotowaniu, a później w uprzątaniu sali widowiskowej.

W kuluarach, po Konferencji, był czas na wspomnienia i serdeczne rozmowy z Koleżankami cieszącymi się zasłużoną emeryturą. Niektóre z nich przepracowały w naszej Poradni ponad 40 lat.

Hasło naszego Jubileuszu brzmiało „Pomagamy”. I tak jest do dziś. „To co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić” (Lewis Carroll). Mając świadomość, ze jesteśmy niedoskonali, jak głosił tytuł tegorocznej Konferencji, nieustająco niesiemy pomoc ludziom, aby odnaleźć ich potencjał i dodać siły w trudnych sytuacjach życiowych.

Zapraszamy na następne jubileusze.

Maria Saternus-Maj