Oferta

 • Głównym celem pracy Poradni jest dobro dziecka, dbałość o jego miejsce w rodzinie i środowisku.

 • Efektywnie współdziałamy z placówkami oświatowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, które pomagają dziecku i jego rodzinie. Popularyzujemy wiedzę dotyczącą optymalizacji wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez pracę edukacyjno-informacyjną w środowisku.

 • Stale rozpoznajemy potrzeby naszego środowiska, w oparciu o które opracowujemy i realizujemy różnorodne programy terapeutyczne.

  W Poradni pracują wysokiej klasy specjaliści z różnorodnym przygotowaniem zawodowym, którzy stale podnoszą swoje klasyfikacje przez udział w szkoleniach. Udzielamy profesjonalnej, efektywnej i terminowej pomocy. 

  • porady psychologiczne
  • porady logopedyczne
  • porady pedagogiczne
  • doradztwo zawodowe
  • terapia
  • warsztaty grupowe
  • grupy wsparcia
  • Dzieci

   pomagamy w pokonaniu trudności

  • Młodzież

   wspieramy w dojrzewaniu

  • Rodzice

   pomagamy w wychowaniu

  • Nauczyciele

   pomagamy w skutecznym uczeniu

  • Wolontariat jest więc szansą na to, by lepiej poznać siebie, swoje możliwości i niekiedy też ograniczenia. Wskazówki pracowników poradni pomagają jednak odnaleźć właściwe metody do realizacji powierzonych zadań. Życzliwość i otwartość pracujących tu osób są pozytywnym impulsem do tego, by zmienić świat na lepsze.

   Pani Anna
   wolontariuszka współpracująca z Poradnią na Radomskiej przez dwa lata
  • Wolontariat w Poradni na Radomskiej to wielka satysfakcja, bo można pomagać tym, którzy tego potrzebują. To bezinteresowna pomoc i wspieranie najmłodszych. Bycie wolontariuszem pozwala uzyskać nowe umiejętności, które mogą zaprocentować w przyszłości.

   Pani Basia
   wolontariuszka współpracująca z Poradnią na Radomskiej przez rok
  • Dla mnie wolontariat w Poradni na Radomskiej to przede wszystkim satysfakcja z uśmiechu, jaki widzę na twarzach moich podopiecznych. Pod okiem specjalistów mogę rzetelnie wykonywać moją pracę wolontarystyczną, która przynosi mi ogromną radość i świadomość tego, że mogę pomóc tym najbardziej potrzebującym.

   Pani Monika
   wolontariuszka współpracująca z Poradnią na Radomskiej przez pięć lat
 • Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi