Witamy w Kąciku ortograficznym!

Chcemy przybliżyć Wam najważniejsze zasady pisowni polskiej i pomóc je zapamiętać. Mamy nadzieję, że zamieszczane ćwiczenia i zabawy ortograficzne  ułatwią to zadanie.  Raz na tydzień znajdziecie w Kąciku krótkie informacje dotyczące danej zasady i zadania do wykonania.  Nie będą one zbyt trudne 🙂

Rodziców prosimy, aby pomogli swoim dzieciom w nauce poprawnego pisania w języku polskim. W zakładce Pedagog radzi można znaleźć spis pomocnych książek, z których Wasze dzieci mogą korzystać, a także wskazówki, w jaki sposób można jeszcze ćwiczyć prawidłową pisownię.

Życzymy powodzenia!  

Anna Antoniak – pedagog, terapeuta

Ewa Ostrowska – pedagog, terapeuta


Ćwiczenia do pobrania:

Zestaw 1 – “ó” wymienne

Zestaw 2 – “ó” wymienne na “o”

Zestaw 3 – “ó” wymienne na “a”

Zestaw 4 – “ó” wymienne

Zestaw 5 – “ó” w końcówkach

Zestaw 6 – “ó “w końcówkach

Zestaw 7 – “ó”

Zestaw 8 – “u” w końcówkach

Zestaw 9 – “ó” niewymienne

Zestaw 10 – “ó”

Zestaw 11 – “ó”

Zestaw 12 – “ó” niewymienne

Zestaw 13 – “u” niewymienne (zwierzęta)

Zestaw 14 – “u” na początku i końcu wyrazu

Zestaw 15 – “u” na początku i końcu wyrazu

Zestaw 16 – “u” w końcówkach zdrabniających + -uje

Zestaw 17 – “u” w końcówkach

Zestaw 18 – “rz” wymienne na “r”

Zestaw 19 – “rz” w końcówkach

Zestaw 20 – “rz” po spółgłosce

Zestaw 21 – “rz” po spółgłosce

Zestaw 22 – wyjątki po spółgłoskach

Zestaw 23- “rz” niewymienne

Zestaw 24- “rz” niewymienne

Zestaw 25- “rz” niewymienne

Zestaw 26 – “rz” zagadki

Zestaw 27 – “ż” wymienne

Zestaw 28 – “ż” wymienne na “g”

Zestaw 29 – “ż” po spółgłoskach

Zestaw 30 – “ż” niewymienne

Zestaw 31 – “ż” niewymienne

Zestaw 32 – “ż” niewymienne

Zestaw 33 – “ż” niewymienne

Zestaw 34 – “ż” w końcówkach -aż, -eż

Zestaw 35 – “ż czy rz”

Zestaw 36 – “ch” wymienne na “sz”

Zestaw 37 – “ch” wymienne na “sz

Zestaw 38 – “ch” po “s”

Zestaw 39 – “ch” przed spółgłoskami

Zestaw 40 – “ch” przed spółgłoskami

Zestaw 41 – “ch” na końcu wyrazów

Zestaw 42 – “ch” na końcu wyrazów

Zestaw 43 – cząstka “arch-“

Zestaw 44 – “ch” niewymienne

Zestaw 45 – “ch” niewymienne

Zestaw 46 – “h” wymienne

Zestaw 47 – “h” wymienne

Zestaw 48 – “h” w wyrazach “hałaśliwych”

Zestaw 49 – “h” niewymienne

Zestaw 50 – “h” niewymienne

Zestaw 51 – “h” niewymienne

Zestaw 52 – “i – j” na początku wyrazu

Zestaw 53 – “i” przed spółgłoską

Zestaw 54 – “i” po spółgłosce

Zestaw 55 – “j” w przedrostkach

Zestaw 56 – “j” po “s, c, z”

Zestaw 57 – końcówki “i-j”

Zestaw 58 – “i – ii” w końcówkach

Zestaw 59 – “i – j” w czasownikach

Zestaw 60 – “ą, ę” po spółgłoskach zmiękczonych

Zestaw 61 – “ą, ę” po spółgłoskach miękkich

Zestaw 62 – “ą, ę” po spółgłoskach

Zestaw 63 – “ą, ę” w rodzinach wyrazów z wymianą

Zestaw 64 – “ą, ę” w czasownikach czasu przeszłego

Zestaw 65 – “-onka, -enka, -onko, -enko, -ent” w zakończeniach wyrazów

Zestaw 66 –  “-om, -em, -on, -en” w środku wyrazów

Zestaw 67 – głoski dźwięczne i bezdźwięczne

Zestaw 68 – “k-g”

Zestaw 69 – “f” czy “w”

Zestaw 70 – “t” czy “d”

Zestaw 71 – “p” czy “b”

Zestaw 72 -“z” czy “s”

Zestaw 73 – zabawy z interpunkcją

Zestaw 74 – “nie” razem czy osobno

Zestaw 75 – wyrażenia przyimkowe

Zestaw 76 – “nie” z częściami mowy

Zestaw 77 – “-bym, -byś”

Zestaw 78 – “-roz, -bez”

Zestaw 79 – utrwalanie dźwięczne-bezdźwięczne

Zestaw 80 – dźwięczne-bezdźwięczne – podsumowanie

Zestaw 81 – utrwalanie “ó – u”

Zestaw 82 – utrwalanie