Placówki: Przedszkola 66, 99, 100, 101, 102, 239, 248, 293, 312 , 114, 225
SP 264, 280,