Zadania:

Indywidualne poradnictwo zawodowe (testy kompetencji), grupowe zajęcia warsztatowe.
Diagnoza pedagogiczna i konsultacje dla uczniów z klas VII, VIII i szkół ponadpodstawowych ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.