Zadania:

Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym – diagnoza gotowości matematycznej i ryzyka dyskalkulii.

Diagnoza funkcjonalna specyficznych trudności w uczeniu się matematyki dla uczniów kl. I – VIII SP. Diagnoza umiejętności matematycznych uczniów kl. I – VIII SP

Zespoły orzekające – diagnoza pedagogiczna