Zadania: Indywidualna i grupowa terapia pedagogiczna wspomagająca rozwój i wyrównująca szanse edukacyjne u dzieci 6-cio letnich i mających odroczony obowiązek szkolny.
Diagnoza i terapia pedagogiczna dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki
Zespoły orzekające