Zadania: Zajęcia poznawcze z programem grafomotorycznym dla dzieci 5-7 letnich.
Zajęcia dla uczniów z klas II-V SP ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zdolnych „ Instrumental Enrichment”.
Zajęcia matematyczne dla dzieci zdolnych w wieku 7-9 lat.