Zadania:
WWRD-Terapia pedagogiczna.
Terapia pedagogiczna dla dzieci w wieku przedszkolnym z programem grafomotorycznym i wykorzystaniem elementów klucza do uczenia się.

Terapia pedagogiczna uczniów z kl. I SP.
Zajęcia dla uczniów z klas II SP ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi „ Instrumental Enrichment”.