Zadania: Diagnoza i terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania z kl. III–VI SP
Wspomaganie rozwoju dzieci 6-letnich.