Zadania: Warsztaty zawodoznawcze dla gimnazjalistów
Koordynacja praktyk studenckich i wolontariatu
Koordynator Dzielnicowego Systemu Doradztwa Zawodowego
Koordynator sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli z terenu m. st. Warszawy – Pracownia Osobistego Rozwoju Tutora “PORT WARSZAWA”
Grupa Mediatorów Oświatowych