Zadania:

Diagnoza dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania –  szkoły średnie

Koordynacja praktyk studenckich. Koordynacja wolontariatu.

Koordynator warszawskiej sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli tutorów oraz osób zainteresowanych tą metodą.

Mediacje/ Tutoring.