4300

Dzieci i młodzieży przyjętych rocznie

59

Liczba placówek, którymi opiekuje się poradnia

35

Pracowników merytorycznych w poradni

650

Opinii i orzeczeń wydanych rocznie

12000

Dzieci w rejonie działania poradni

850

Uczestników zajęć Warsztatów Doradztwa Zawodowego

1956

Rok powstania poradni nr 9


O nas
Historia
O nas

Co roku Poradnia przyjmuje ok. 4300 dzieci i młodzieży

Specjalistyczna pomoc

Wszyscy przekraczający progi Poradni wiedzą, że mogą liczyć na kompetencje, życzliwość i skuteczną pomoc jej pracowników.

Organizacja

Dyrektorem Poradni na Radomskiej jest Magdalena Łabuś-Brzezińska. Organem prowadzącym Poradnię jest miasto stołeczne Warszawa. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Historia

Początki

Jej początek przypisany został do daty 01.02.1959r., kiedy to powstała Poradnia Społeczno-Wychowawcza TPD. W zbliżonym czasie utworzona została także Poradnia Psychologiczna obejmująca swoim zasięgiem oprócz Ochoty również Wolę.

Lokalizacja

Zgodnie ze stwierdzeniem, że początki są zawsze trudne obydwie Poradnie tułały się po Ochocie przez wiele lat. Odyseja obydwu Poradni zakończyła się 01.09.1973 r. Połączyły się wówczas w jedną Poradnię Wychowawczo-Zawodową i zarzuciły kotwicę w budynku Szkoły Podstawowej nr 16 w specjalnie dla niej zaadaptowanych pomieszczeniach. Od 1986 r. Poradnia zajmuje lokal na parterze i I piętrze tego budynku.

Opiekujemy się

placówkami w Dzielnicy Ochota