• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 w Warszawie

   Sprawujemy opiekę nad wszystkimi placówkami oświatowymi z dzielnicy Ochota:
   publicznymi (działania diagnostyczne i postdiagnostyczne) oraz niepublicznymi (diagnoza i wydawanie dokumentów)
  • Profesjonalną pomoc zapewniają specjaliści: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci.
  • Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, ich rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie dzielnicy Ochota. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i bezpłatne.

   • Rozwój

    Wszechstronne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży

   • Rodzina

    Wspieranie wychowawczej funkcji rodziny

   • Wychowanie

    Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły

   • Kariera

    Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej

   • Terapia

    Prowadzenie terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych

   • Pomoc

    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieciom i młodzieży w szczególności z tzw. grup ryzyka

  • Co roku Poradnia przyjmuje ok. 4300 dzieci i młodzieży

   • Specjalistyczna pomoc

    Wszyscy przekraczający progi Poradni wiedzą, że mogą liczyć na kompetencje, życzliwość i skuteczną pomoc jej pracowników.

   • Organizacja

    Dyrektorem Poradni na Radomskiej jest Magdalena Łabuś-Brzezińska. Organem prowadzącym Poradnię jest miasto stołeczne Warszawa. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

   • Początki

    Jej początek przypisany został do daty 01.02.1959r., kiedy to powstała Poradnia Społeczno-Wychowawcza TPD. W zbliżonym czasie utworzona została także Poradnia Psychologiczna obejmująca swoim zasięgiem oprócz Ochoty również Wolę.

   • Lokalizacja

    Zgodnie ze stwierdzeniem, że początki są zawsze trudne obydwie Poradnie tułały się po Ochocie przez wiele lat. Odyseja obydwu Poradni zakończyła się 01.09.1973r. Połączyły się wówczas w jedną Poradnię Wychowawczo-Zawodową i zarzuciły kotwicę w budynku Szkoły Podstawowej nr 16 w specjalnie dla niej zaadaptowanych pomieszczeniach. Od 1986r. Poradnia zajmuje lokal na I piętrze tego budynku.

   • dzieci i młodzieży

    przyjętych rocznie

   • Liczba placówek

    którymi opiekuje się Poradnia

   • Pracowników merytorycznych

    W Poradni

   • Opinii i orzeczeń

    wydanych rocznie

   • Dzieci w rejonie

    działania Poradni

   • Uczestników zajęć

    Warsztatów Doradztwa Zawodowego

   • Rok powstania

    Poradni nr 9

  • Pokaż wszystkie
  • Opiekujemy się

   placówkami w Dzielnicy Ochota
  • Skontaktuj się

   z nami
   • Odwiedź nas

    Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9
    ul. Radomska 13/21,
    02-323 Warszawa

   • Zadzwoń lub napisz
   • Pracujemy w godzinach

    Poniedziałek—piątek: 8–19
    Sobota: 9–13

   • Pierwsza wizyta

    Pierwszą wizytę należy umówić przez sekretariat podając nazwę placówki, do której uczęszcza dziecko.